HISTORIA

Brunnsgården 4'5

Torpet har legat vid en moränkulle som höjer sig 137 meter över havet. Backen hörde till Sjögerås rote. På Backen står en sten med inskriptionen "No 9 St. Bjurum 1794", utvisande gränsen mellan St. Bjurums egendom och V Kleva samt Ugglum. Assar B känner ingen äldre namnform än Rocken, som förekommer på 1700 talet. Det för en backe något egendomliga namnet är svårförklarligt. Möjligen kan det ha samma ursprung som Rockabacken i Floby vilket namn år 1564 skrevs. Rockebacken. Rock skulle då ha samma betydelse som "rålke, stillastående, osunt vatten". Rocken i Bjurum ligger alldeles invid ett stort mosskomplex och just vid backen har det varit dymosse.

Förteckning över bostadsgäster

Anders Lundberg f1735;

Nils Arvidsson f Mårby 1753;

Sold Olof Berg f1776;

betjänten Uhrberg;

Torp Anders Johansson f1819;

Petter Nilsson f1799;

Anders Larsson f 1789;

Johan Andersson f1787

inhys Anders Persson f1787;

Anders Frisk f1833;

Inhys änkan efter Petter Nilsson nämligen Maja Stina Persdotter 1806 i Skölvene med dotter Johanna Pettersdotter f1851

art Anders Pettersson Frisk f1833;

Gustaf Larsson f1837;

Inhys Nils Andersson f 1819; 

Jonas Johansson f1835 Floby; 

Maja Katarina Johansdotter f1831; 

Familjen

Billman

Familjen Billman på Högerock på gränsen till Sjögerås. 
 

Fr vänster Mattis Billman, Robert Källström med då yngsta barnet. Anna (g Källström). Hille (g med Mary Claesson). Märta (g Persson i Kroken) 
Flickorna Greta Äldst, Karin och gossen Paul. I stolen änkeman Gustaf Billman till nyligen avlidna år 1922 Lotta Billman

Elsa och Rolf

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. 

TELL

YOUR 

STORY

Brunnsgården 4'5

Torpet har legat vid en moränkulle som höjer sig 137 meter över havet. Backen hörde till Sjögerås rote. På Backen står en sten med inskriptionen "No 9 St. Bjurum 1794", utvisande gränsen mellan St. Bjurums egendom och V Kleva samt Ugglum.

 

Assar B känner ingen äldre namnform än Rocken, som förekommer på 1700 talet. Det för en backe något egendomliga namnet är svårförklarligt. Möjligen kan det ha samma ursprung som Rockabacken i Floby vilket namn år 1564 skrevs. Rockebacken. Rock skulle då ha samma betydelse som "rålke, stillastående, osunt vatten". Rocken i Bjurum ligger alldeles invid ett stort mosskomplex och just vid backen har det varit dymosse.